איל התרייאן בלונדון את קירשנבאום על מחקר שהראה שנמלים אפריקאיות שמתמחות בצייד טרמיטים מפנות את הפצועות משדה הקרב ומעניקות להן טיפול מציל חיים

https://www.youtube.com/watch?v=LFHX0AYeBns