איל נתן הרצאה על ״פרדוקס האבולוציה של אלטרואיזם״ במועדון של קיבוץ מעברות