מכתב למערכת "הארץ" בתגובה למאמר בריאתני

אין אנו יודעים אם הכותב אכן מבין בנושא סגנון הכתיבה ודרך ההצגה של חומר לימודי בספרים לתלמידי בית ספר, אך ברור שאין הוא מבין בתחומי האקולוגיה, האבולוציה ומהות המחקר המדעי. יש צורך בקצת יותר מאשר צפייה בסרטי טבע כדי להבין ואף ללמד ביולוגיה מודרנית. תיאוריה מדעית היא ההסבר הרחב למכלול גדול של עובדות, תולדה של תצפיות וניסויים מדעיים. כזאת היא תיאוריית האבולוציה, המקובלת על רובם המכריע של חוקרי הביולוגיה בעולם. בימינו אין אף תיאוריה אחרת שיכולה אפילו להתחרות בה, כפי שרואה כל מי שעוקב אחר העיתונות המדעית או משתתף בכנסים מדעיים בתחום.

הדרישה לכלול "תיאוריה" מתחרה דוגמת בריאתנות בספרי הלימוד באקולוגיה משולה לדרישה לכלול בספרי הלימוד העוסקים במערכת השמש את התיאוריה המתחרה הגורסת כי הארץ היא מרכז העולם והשמש והכוכבים מסתובבים סביבה. הרי התיאוריה הקופרניקאית היא רק תיאוריה מדעית. אמנם תיאוריה הנתמכת על ידי תצפיות אינספור, אבל עדיין תיאוריה. בדיוק באותה מידה, תיאוריית האבולוציה של דרווין והמוני החוקרים שבאו אחריו היא תיאוריה מדעית הנתמכת על ידי תצפיות אינספור, כך שלא נותר ספק סביר בנכונותה.

האם עלינו לעודד תלמידי תיכון להטיל ספק בתיאוריות של קופרניקוס ודרווין? ניתן וחשוב להטיל ספק בתיאוריות מדעיות, אך הטלת ספק צריכה להיות מלווה בתיאוריה מדעית מתחרה עם תמיכה אמפירית.

יתר על כן, בניגוד לתיאוריית האבולוציה, שהיא תיאוריה מדעית (כלומר כזו שניתנת להפרכה בניסויים מתאימים), בריאתנות אינה תיאוריה מדעית אלא אמונה. בתור שכזאת, אין לה מקום בשיעורי מדע אלא בשיעורי דת או אמונה. חשוב לזכור שבניגוד לרוב ילדי העולם, התלמידים הישראלים נחשפים לגישה הבריאתנית במשך 12 שנות לימוד דרך שיעורי תנ"ך, בהיקף רחב יותר ממספר שעות הלימוד שמוקדשות למקצוע הביולוגיה כולו. דרישה ללמד בריאתנות בשיעורי מדע שקולה לדרישה ללמד אבולוציה בשעורי תנ״ך.

מנין אם כך מגיעות הדרישות החוזרות ונשנות להציג את האבולוציה כתיאוריה אחת מני רבות? הרי אף אחד לא טורח להטיל ספק בתיאוריה הקופרניקאית. מן הסתם הדבר נובע מתגובה רגשית אצל רבים כלפי תיאוריה מדעית הנתפשת כמערערת את יסודות האמונה הדתית. יש לציין שישנם ישראלים מאמינים רבים שבעבורם אין סתירה בין המדע לאמונה, ובמיוחד נזכיר את פרופ' ישעיהו ליבוביץ שהרבה לעסוק בנושא. אך אין ברצוננו להתייחס כאן לשאלת האמונה הדתית. מערכת החינוך במדינת ישראל נדרשת להתמודד עם מגוון אמונות דתיות ועל פי רוב מצליחה לעמוד באתגר. חבל שקורן ועורכי "הארץ" לא הצליחו לעמוד בכך.
ד"ר איל פריבמן, פרופ' אברהם קורול, ד"ר רמי רשף, ד"ר דניאל שר, פרופ' עדו יצחקי, אוניברסיטת חיפה, ד"ר יהוא מורן, ד"ר יובל טבח, ד"ר אורי גת, האוניברסיטה העברית בירושלים,
ד"ר עדי שטרן, פרופ' טל פופקו, פרופ' דורותה הושון, ד"ר איתי מירוז, פרופ' ארנון לוטם, פרופ' אלי גפן, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' איתי ינאי, טכניון
פרופ' הדס הבלנה, פרופ' עופר עובדיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב