מכתב עליו חתומים חוקרים ישראלים בתחומי האבולוציה והאקולוגיה מכל האוניברסיטאות התפרסם ביום שישי (9/1/15) במוסף ספרים של “הארץ”:
http://www.haaretz.co.il/literature/letters-to-editor/.premium-1.2529953
 
המכתב שלנו הוא תגובה למאמר של דורון קורן שהתפרסם שם בתאריך 23/12/14:
http://www.haaretz.co.il/literature/study/.premium-1.2518409
 
קורן החל בביקורת על ספר לימוד אקולוגיה לתלמידי תיכון וגלש לקריאה ללמד את תיאורית הבריאתנות במקביל לתיאורית האבולוציה. הנה פסקה מייצגת:
“בקיצור, מאחר שכל העניין האבולוציוני הזה שבשמו נשבעת החוברת הוא כל כך משוער ורעוע, הן בהגיונו והן בהוכחות שנמצאו לו, מומלץ שכותבי החוברת, ובעיקר המפמ”ר לביולוגיה, יבחרו באחת משתי אפשרויות: או שלא ייכנסו כלל לפרשנויות אבולוציוניות ויניחו לתלמידים ללמוד את מדע הטבע לעצמו. או שלצד התפישה הדרוויניסטית יציגו, בשם היושר האינטלקטואלי, את התפישה המכונה “בריאתנית”, שלפיה העולם לא נוצר מעצמו אלא נברא וסודר בידי כוח עליון. נקרא לו אלוהים, הוא לא חייב להיות דוס”
 
במכתב שלנו מחינו על הביקורת הזאת. והרי נוסח המכתב:
 

גם קופרניקוס הוא 
רק תיאוריה

התאכזבנו לקרוא את רשימתו של דורון קורן על ספר לימוד לביולוגיה (“ספרים”, 26.12), שבה הוא מחווה את דעתו על תיאוריית האבולוציה. דברים שכאלה מתאימים לטור של דעה אישית, ולא במסווה של ביקורת ספרותית, ובמיוחד ביקורת על ספרי לימוד. התבטאויות כאלה נפוצות בשיח הציבורי בארצות הברית, בעיקר אצל מיעוט דתי פנאטי, אבל אנחנו מקווים שבמקומותינו מדובר עדיין במיעוט זניח ונותרו בינינו אנשים חושבים לרוב. אף אל פי כן, הרגשנו חובה להגיב על דברים כאלה, כדי להדגיש עד כמה הם אינם במקומם, וכדי לעודד כותבים ובעלי דעות אחרים לחשוב לפני שהם מתבטאים בנושא.

אין אנו יודעים אם הכותב אכן מבין בנושא סגנון הכתיבה ודרך ההצגה של חומר לימודי בספרים לתלמידי בית ספר, אך ברור שאין הוא מבין בתחומי האקולוגיה, האבולוציה ומהות המחקר המדעי. יש צורך בקצת יותר מאשר צפייה בסרטי טבע כדי להבין ואף ללמד ביולוגיה מודרנית. תיאוריה מדעית היא ההסבר הרחב למכלול גדול של עובדות, תולדה של תצפיות וניסויים מדעיים. כזאת היא תיאוריית האבולוציה, המקובלת על רובם המכריע של חוקרי הביולוגיה בעולם. בימינו אין אף תיאוריה אחרת שיכולה אפילו להתחרות בה, כפי שרואה כל מי שעוקב אחר העיתונות המדעית או משתתף בכנסים מדעיים בתחום.

הדרישה לכלול “תיאוריה” מתחרה דוגמת בריאתנות בספרי הלימוד באקולוגיה משולה לדרישה לכלול בספרי הלימוד העוסקים במערכת השמש את התיאוריה המתחרה הגורסת כי הארץ היא מרכז העולם והשמש והכוכבים מסתובבים סביבה. הרי התיאוריה הקופרניקאית היא רק תיאוריה מדעית. אמנם תיאוריה הנתמכת על ידי תצפיות אינספור, אבל עדיין תיאוריה. בדיוק באותה מידה, תיאוריית האבולוציה של דרווין והמוני החוקרים שבאו אחריו היא תיאוריה מדעית הנתמכת על ידי תצפיות אינספור, כך שלא נותר ספק סביר בנכונותה.

האם עלינו לעודד תלמידי תיכון להטיל ספק בתיאוריות של קופרניקוס ודרווין? ניתן וחשוב להטיל ספק בתיאוריות מדעיות, אך הטלת ספק צריכה להיות מלווה בתיאוריה מדעית מתחרה עם תמיכה אמפירית.

יתר על כן, בניגוד לתיאוריית האבולוציה, שהיא תיאוריה מדעית (כלומר כזו שניתנת להפרכה בניסויים מתאימים), בריאתנות אינה תיאוריה מדעית אלא אמונה. בתור שכזאת, אין לה מקום בשיעורי מדע אלא בשיעורי דת או אמונה. חשוב לזכור שבניגוד לרוב ילדי העולם, התלמידים הישראלים נחשפים לגישה הבריאתנית במשך 12 שנות לימוד דרך שיעורי תנ”ך, בהיקף רחב יותר ממספר שעות הלימוד שמוקדשות למקצוע הביולוגיה כולו. דרישה ללמד בריאתנות בשיעורי מדע שקולה לדרישה ללמד אבולוציה בשעורי תנ״ך.

מנין אם כך מגיעות הדרישות החוזרות ונשנות להציג את האבולוציה כתיאוריה אחת מני רבות? הרי אף אחד לא טורח להטיל ספק בתיאוריה הקופרניקאית. מן הסתם הדבר נובע מתגובה רגשית אצל רבים כלפי תיאוריה מדעית הנתפשת כמערערת את יסודות האמונה הדתית. יש לציין שישנם ישראלים מאמינים רבים שבעבורם אין סתירה בין המדע לאמונה, ובמיוחד נזכיר את פרופ’ ישעיהו ליבוביץ שהרבה לעסוק בנושא. אך אין ברצוננו להתייחס כאן לשאלת האמונה הדתית. מערכת החינוך במדינת ישראל נדרשת להתמודד עם מגוון אמונות דתיות ועל פי רוב מצליחה לעמוד באתגר. חבל שקורן ועורכי “הארץ” לא הצליחו לעמוד בכך.
ד”ר איל פריבמן, פרופ’ אברהם קורול, ד”ר רמי רשף, ד”ר דניאל שר, פרופ’ עדו יצחקי, אוניברסיטת חיפה, ד”ר יהוא מורן, ד”ר יובל טבח, ד”ר אורי גת, האוניברסיטה העברית בירושלים,
ד”ר עדי שטרן, פרופ’ טל פופקו, פרופ’ דורותה הושון, ד”ר איתי מירוז, פרופ’ ארנון לוטם, פרופ’ אלי גפן, אוניברסיטת תל אביב
פרופ’ איתי ינאי, טכניון
פרופ’ הדס הבלנה, פרופ’ עופר עובדיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב