התפרסמה בהארץ כתבה על מחקר שלנו:

נמלי האש משגשגות בזכות כישורים חברתיים